Žatec

20 kompletů

Volyňskych Čechů 2736, Žatec

Dokončeno 21.6.2024

Martina Hanzlíková, předsedkyně SVJ: Ráda bych chtěla poděkovat realizační firmě Boulit s.r,o., která u nás na domě odvedla kvalitní práci. Zakázka byla realizována ve velmi krátkém časovém horizontu a to lt. Firma měla vše logisticky připraveno a naplánováno dle harmonogramu výměny dveří u jednotlivé bytové jednotky. Včasná informovanost všech vlastníků zajistila hladký průběh realizace. Firmu Boulit jsme si vybrali na základě výborné prezentace od obchodního zástupce paní Baier, samozřejmě ceny, kvality dveří, zajištění záručního a pozáručního servisu. Jsem ráda, že jsme se rozhodli pro regionální firmu, kterou mohu doporučit.

Klášterec nad Ohří

68 kompletů

Dlouhá 534 - 537, Klášterec nad Ohří

Dokončeno 14.6.2024

Ing. Stanislav Potůček: Na základě vystavené objednávky od Stavebního bytového družstva Klášterec nad Ohří, kterou jsem byl pověřen zajištěním výkonu technického dozoru stavebníka na výše jmenované akci, bych vám tímto chtěl poděkovat za to, jakým způsobem byla tato zakázka pro objednatele realizována. Prováděné práce byly realizovány na profesionální úrovni, ve vysoké kvalitě a sjednaném termínu. Dokončené dílo bylo objednateli předáno bez vad a nedodělků. Ze strany uživatelů a vlastníků bytových jednotek, ve kterých byla realizována výměna bytových dveří, nebyl zaznamenán žádný problém nebo připomínka ke způsobu a kvalitě prováděných prací. Budeme velice rádi, když budeme moci s vaší společností Boulit s.r.o. spolupracovat i v budoucnu na dalších připravovaných akcích.

Chřibská

20 kompletů

Chřibská 302-303, Chřibská

Dokončeno 17.5.2024

Martikán Jaroslav, předseda SVJ: Rád bych chtěl poděkovat realizační firmě Boulit s.r,o., která u nás na domě montovala 20ks dveří. Kvalitní práce, profesionální přístup, ochota všech zaměstnanců. Zakázka byla realizována ve velmi krátkém čase jednoho týdne. Ze strany firmy bylo vše logisticky připraveno a naplánováno dle harmonogramu výměny dveří u jednotlivé bytové jednotky. Včasná informovanost všech družstevníků zajistila hladký průběh realizace. Firmu Boulit jsme si vybrali na základě doporučení. Odborně vysvětleno od obchodního zástupce paní Baier. Samozřejmě ceny, kvality dveří, zajištění záručního a pozáručního servisu bylo hlavní rozhodnutí ve výběru firmy. Jsem rád, že jsme se rozhodli pro regionální firmu, kterou mohu doporučit.

Klášterec nad Ohří

39 kompletů

Žitná 648-649, Klášterec nad Ohří

Dokončeno 10.5.2024

Tomáš Mozik, vedoucí technického úseku a člen představenstva: Stavební práce odpovídaly technickým i kvalitativním požadavkům, byly řádně a odborně provedeny a dokončeny v požadovaném termínu dle schváleného harmonogramu.

Varnsdorf

22 kompletů

Legií 2543-2544, Varnsdorf

Dokončeno 26.4.2024

Bc. Soňa Winzigová, správce samosprávy 2: Ráda bych touto cestou chtěla vyjádřit poděkování firmě Boulit. s.r.o., která nám zajišťovala výměnu bytových dveří v panelovém domě na ulici Legií ve Varnsdorfu. Jsem správce bytového domu 2543 a 2544 bytového družstva SBDO Průkopník. Zakázka na osazení 22 ks dveří včetně vybourání a zazdění zárubní byla velice náročná na sestavení harmonogramu jednotlivých bytů, následné zvýšení hlučnosti a prašnosti v jednotlivých vchodech. Hlavně obavy ze strany seniorů kteří v našem domě převládají ale vše dopadlo na výbornou. Termín prací byl dodržen dovoluji si říci na minutu přesně, odborná kvalita práce je výborná, přístup pracovníků byl fakticky „lidský a ohleduplný“ trpělivý zvláště pro seniory. Vše na čem jsme se domluvili na začátku s paní Markétou Baier která zastupovala firmu Boulit bylo dodrženo. Tato firma vyšla z výběrového řízení kde mimo ceny byla zohledněna další kritéria jako dostupnost jelikož se jedná o českou firmu které je i výrobcem, servis atd. Myslím, že jediné slovo to vystihuje PROFESIONÁLNĚ odvedená práce za kterou jménem všech majitelů bytů velmi děkuji a vřele bez obav doporučuji firmu Boulit s.r.o. dalším zájemcům. Ještě jednou velmi děkujeme a přejeme mnoho pracovních úspěchů.

Teplice

15 kompletů

Gagarinova 1431, Teplice

Dokončeno 19.4.2024

Petra Levá, bytový technik: Ráda bych touto cestou poděkovala firmě Boulit, s.r.o. za velice profesionální přístup při výměně bytových dveří. Zvláště oceňujeme kladný přístup všech pracovníků, ochotu a zájem o vyřešení potřeb uživatelů bytových jednotek. Dílo bylo odevzdáno bez závad, nedodělků a v požadovaném termínu dle schváleného harmonogramu. Tuto firmu mohu vřele doporučit.

Žatec

22 kompletů

Volyňských Čechů 2735, Žatec

Dokončeno 15.3.2024

Alena Kubelková, předsedkyně SVJ: Ráda bych chtěla poděkovat realizační firmě Boulit s.r.o. za kvalitně odvedenou práci. Zakázka byla realizována během 1t. Firma měla vše logisticky připraveno a naplánováno dle postupu výměny dveří u jednotlivé bytové jednotky. Firmu Boulit jsme si vybrali na základě ceny, kvality dveří, zajištění záručního a pozáručního servisu. Jsem ráda, že v našem regionu je firma, kterou mohu doporučit.

Žatec

20 kompletů

Lípová 2726, Žatec

Dokončeno 1.3.2024

Stanislava Hodanová - členka výboru SVJ: Děkujeme realizační firmě Boulit s.r.o,, která nám zajišťovala výměnu bytových dveří. Celá realizace probíhala v uvedeném termínu, bez komplikací. Oceňujeme zejména pečlivost technických montážníků, velmi slušné jednání a chování. Zakázka byla realizována během 4 pracovních dnů. Firma byla vybrána na základě ceny, kvality dveří, zajištění záručního a pozáručního servisu. Firmu Boulit s.r.o. mohu vřele doporučit k realizaci výměny vstupních vchodových dveří.

Teplice

36 kompletů

Štúrova 1252-1254, Teplice

Dokončeno 13.12.2023

L. Kratochvílová: V úvodu bych jako první uvedla, že firma Boulit s.r.o je česká firma a u nás na objektu vyhrála výběrové řízeni na základě ceny, požadavků nájemníků i zástupců družstva, záručního servisu. Jako zástupce družstevníků objektu č. 616 SBD Mír bych ráda za sebe i družstevníky touto cestou poděkovala firmě Boulit, s.r.o., která nám zajišťovala výměnu bytových dveří. Firma nám měnila 36 kusů bytových dveří včetně zárubní. Zakázka byla realizována během 8 dní partou profesionálů. Družstevníci v našem domě jsou velmi spokojeni s krásnými novými dveřmi, jelikož většina dveří již byla po stránce bezpečnosti i funkčnosti velmi špatná. Tímto Vám všem pracovníkům velmi děkujeme za výborně odvedenou práci, dodržení termínu, slušné jednání všech řemeslníků, kteří se na zakázce podíleli.

Teplice

103 kompletů

Trnovanská 1275-1279, Teplice

Dokončeno 5.12.2023

Kopecká Marcela: Ráda bych touto cestou vyjádřila a ohodnotila práci firmy Boulit, s.r.o., která nám zajišťovala výměnu bytových dveří. Jsem delegátkou v obvodu č. 509 v Teplicích na Trnovanské ulici a zmiňovaná firma nám u cca 105 bytů měnila bytové dveře včetně zárubní. Zakázka v tak velkém rozsahu je náročná jak po stránce hluku, prašnosti a v neposlední řadě nese i obavy ze strany nájemníků a to hlavně seniorů, kteří již nemají tolik sil na úklid, mají rádi svůj klid a zároveň se obávají o svou bezpečnost. Toto hodnoceni pracovníků firmy Boulit píši právě na popud našich seniorů a samozřejmě i dalších nájemníků bytového družstva Mír Teplice. Tímto Vám všem pracovníkům velmi děkujeme a to konkrétně za profesionální práci po všech stránkách, dodržení termínu, velmi slušné jednání a chování všech řemeslníků, kteří se na zakázce podíleli. Sama si velmi cením trpělivosti, lidské empatie a pochopení právě v případech kde bylo potřeba drobné pomoci nebo rady, jak při pravit v daném bytě podmínky před bouráním starých zárubní. Myslím, že mohu za všechny nájemníky říct, že u nás vše dopadlo na výbornou a firmu všem kde zvažují o výměně zastaralých bytových dveří určitě doporučuji. Závěrem bych podotkla, že tato společnost vyhrála výběrové řízení na základě ceny, kvality dveří, záručního servisu a bonusem je, že se jedná o ryze českou firmu. Tak ještě jednou všem Vám srdečně děkujeme.

Teplice

46 kompletů

Antala Staška 1706-1707, Teplice

Dokončeno 31.10.2023

Ratajová, předsedkyně výboru: Stavební práce odpovídaly technickým i kvalitním požadavkům, byly řádně a odborně provedeny a dokončeny v požadovaném termínu dle schváleného harmonogramu. Dílo bylo odevzdáno v požadované kvalitě a termínu bez vad a nedodělků. Oceňujeme zejména pečlivost servisních pracovníků, jejich časovou flexibilitu při přizpůsobení našim nájemníkům a zejména snahu o maximální vyhovění našim přáním. Firma měla vše logisticky připraveno a naplánováno dle postupu výměny. Tímto potvrzuji, že práce prováděné firmou Boulit s.r.o. byly provedeny řádně a odborně. Firmu Boulit mohu doporučit k realizaci výměny vstupních vchodových dveří.

Chomutov

44 kompletů

Cihlářská 4044, Chomutov

Dokončeno 17.10.2023

Blanka Kučerová, předseda domovní samosprávy: Výměnu bytových dveří v panelovém domě Cihlářská 4044 hodnotím jako výbornou. Práce byly provedeny precizně, rychle, bez velkých kompilací. Skvělá komunikace s paní Baier, firmu Boulit můžu všem doporučit.

Teplice

41 kompletů

Antala Staška 1708-1709, Teplice

Dokončeno 29.9.2023

Ratajová, předsedkyně výboru: Stavební práce odpovídaly technickým i kvalitním požadavkům, byly řádně a odborně provedeny a dokončeny v požadovaném termínu dle schváleného harmonogramu. Dílo bylo odevzdáno v požadované kvalitě a termínu bez vad a nedodělků. Oceňujeme zejména pečlivost servisních pracovníků, jejich časovou flexibilitu při přizpůsobení našim nájemníkům a zejména snahu o maximální vyhovění našim přáním. Firma měla vše logisticky připraveno a naplánováno dle postupu výměny. Tímto potvrzuji, že práce prováděné firmou Boulit s.r.o. byly provedeny řádně a odborně. Firmu Boulit mohu doporučit k realizaci výměny vstupních vchodových dveří.

Chomutov

83 kompletů

Svahová 4959-4961, Chomutov

Dokončeno 15.9.2023

Blanka Kubantová, předsedkyně výboru SVJ: Stavební práce odpovídaly technickým i kvalitním požadavkům, byly řádně a odborně provedeny a dokončeny v požadovaném termínu dle schváleného harmonogramu. Dílo bylo odevzdáno v požadované kvalitě a termínu bez vad a nedodělků. Oceňujeme zejména pečlivost servisních pracovníků, jejich časovou flexibilitu při přizpůsobení našim nájemníkům a zejména snahu o maximální vyhovění našim přáním. Firma měla vše logisticky připraveno a naplánováno dle postupu výměny. Tímto potvrzuji, že práce prováděné firmou Boulit s.r.o. byly provedeny řádně a odborně. Firmu Boulit mohu doporučit k realizaci výměny vstupních vchodových dveří.

Klášterec nad Ohří

23 kompletů

Ječná 662, Klášterec nad Ohří

Dokončeno 10.8.2023

Mgr. Petr Auf, předseda představenstva: Stavební práce odpovídaly technickým i kvalitativním požadavkům, byly řádně a odborně provedeny a dokončeny v požadovaném termínu dle schváleného harmonogramu.

Žatec

16 kompletů

Stavbařů 2688-2689, Žatec

Dokončeno 25.7.2023

Domanická, předsedkyně SVJ: Stavební práce odpovídaly technickým i kvalitním požadavkům, byly řádně a odborně provedeny a dokončeny v požadovaném termínu dle schváleného harmonogramu. Dílo bylo odevzdáno v požadované kvalitě a termínu bez vad a nedodělků. Oceňujeme zejména pečlivost servisních pracovníků, jejich časovou flexibilitu při přizpůsobení našim nájemníkům a zejména snahu o maximální vyhovění našim přáním. Firma měla vše logisticky připraveno a naplánováno dle postupu výměny. Tímto potvrzuji, že práce prováděné firmou Boulit s.r.o. byly provedeny řádně a odborně.

Jirkov

22 kompletů

Smetanovy sady 1548, Jirkov

Dokončeno 30.6.2023

Louny

24 kompletů

Kosmonautů 2292-2293, Louny

Dokončeno 13.6.2023

Zdeněk Černý, předseda výboru SVJ: Veškeré práce od instalace dveřních zárubní, osazení dveřních křídel až po následný servis byly provedeny řádně, dle sjednaného časového harmonogramu, bez reklamací a závad. Oceňujeme zejména pečlivost servisních pracovníků, jejich časovou flexibilitu při přizpůsobení našim nájemníkům a zejména snahu o maximální vyhovění našim přáním. Též musím vyzdvihnout pečlivě naplánovaný postup výměny. Tímto potvrzuji, že práce prováděné firmou Boulit s.r.o. byly provedeny řádně a odborně. Dílo bylo odevzdáno v požadované kvalitě a termínu bez vad a nedodělků.

Děčín

35 kompletů

Na pěšině 262-263, Děčín

Dokončeno 31.5.2023

Klášterec nad Ohří

46 kompletů

Krátká 642-643, Klášterec nad Ohří

Dokončeno 19.5.2023

Teplice

44 kompletů

Havířská 1441-1442, Teplice

Dokončeno 27.4.2023

Kaššová J., delegát objektu: Firma byla dodavatelem celkem 84 ks dveřních křídel v panelovém domě, z toho 42ks s instalací zárubní. Profesionální práce po všech stránkách - nabídka i realizace , dodržení termínů , vstřícné jednání - vše bez problémů. Za náš objekt SBD Mír Teplice, Havířská ul. mohu tuto firmu 100% doporučit.

Klášterec nad Ohří

46 kompletů

Ječná 660-661, Klášterec nad Ohří

Dokončeno 29.3.2023

Žatec

15 kompletů

Růžová 2717, Žatec

Dokončeno 24.3.2023

Jirkov

92 kompletů

Mládežnická 1639-1643, Jirkov

Dokončeno 28.2.2023

Jirkov

10 kompletů

Studentská 1248, Jirkov

Dokončeno 27.1.2023

Klášterec nad Ohří

23 kompletů

Okružní 552, Klášterec nad Ohří

Dokončeno 16.1.2023

Jirkov

88 kompletů

Mládežnická 1635-1638, Jirkov

Dokončeno 9.12.2022

Jitka Buriánová, samostatný odborný referent Investice a majetku: Požadované práce byly provedeny v souladu s technickými požadavky objednatele, bez vad a nedodělků, v odpovídající kvalitě a řádném termínu.

Teplice

16 kompletů

Gagarinova 1427, Teplice

Dokončeno 2.12.2022

Klášterec nad Ohří

20 kompletů

Lipová 566, Klášterec nad Ohří

Dokončeno 14.10.2022

Teplice

15 kompletů

Palackého 2884, 2885, Teplice

Dokončeno 7.10.2022

Teplice

45 kompletů

Antala Staška 1720-1721, Teplice

Dokončeno 30.9.2022

Miroslav Adámek: Krásné a kvalitní bezpečnostní dveře vyrobené v Jirkově. Skvělý přístup při montáži a vynikající spolupráce s obchodní zástupkyní. Prostě maximální spokojenost.

Postoloprty

78 kompletů

Jiráskovo nám. 497-502, Postoloprty

Dokončeno 7.9.2022

Jaroslav Krpec, předseda výboru SVJ: Rád bych tímto vyjádřil spokojenost s dodavatelskou firmou Boulit s.r.o. za provedené dílo výměny 78ks bytových vstupních dveří na panelovém domě Společenství vlastníků Jiráskovo nám. 497-502 v Postoloprtech. Jednalo se o zakázku většího rozsahu v ceně převyšující 1,5 mil. Kč, která z logistického hlediska byla náročná. Pracovníci firmy se se všemi nástrahami vypořádali na výbornou, po celou dobu realizace nedošlo k žádným reklamacím, poruchám ani k žádným nouzovým řešením. Ze strany dodavatele byl řádně dodržen termín díla, dodána požadovaná kvalita výrobků včetně veškerých dveřních komponent a deklarovány záruční a pozáruční služby. Též oceňujeme zejména pečlivost pracovníků, jejich časovou flexibilitu na přizpůsobení potřeb našich nájemník ů a oceňujeme i snahu o maximální vyhovění našim přáním. Celá akce byla profesionálně řízena, naplánován přesný harmonogram akce a jeho dodržování. Případné drobné časové prodlevy byly jen ze strany našich nájemníků - nezpřístupnění včas některých bytů. V naší lokalitě je tento dodavatel vysoce hodnocen nejen na našem domě, ale i na dalších objektech a za naše Společenství s ním budeme rádi spolupracovat i v budoucnu.

Teplice

11 kompletů

Doubravicka 1664, Teplice

Dokončeno 13.5.2022

Andrea Kubíková, vedoucí technického oddělení: Práce byly provedeny vždy v požadované kvalitě a sjednaném termínu. Zvláště oceňujeme kladný přístup všech pracovníků, ochotu a zájem o vyřešení potřeb uživatelů našich domů. V neposlední řadě děkujeme vedení společnosti za kladný přístup k řešení technických problémů a odbornou pomoc.

Jirkov

38 kompletů

U Sauny 1532-1533, Jirkov

Dokončeno 2.5.2022

Jitka Buriánová, samostatný odborný referent Investice a majetku: Požadované práce byly provedeny v souladu s technickými požadavky objednatele, bez vad a nedodělků, v odpovídající kvalitě a řádném termínu.

Jirkov

112 kompletů

U Stadionu 1502, 1505; Alešova 1507, 1508, 1509, Jirkov

Dokončeno 13.4.2022

Jitka Buriánová, samostatný odborný referent Investice a majetku: Požadované práce byly provedeny v souladu s technickými požadavky objednatele, bez vad a nedodělků, v odpovídající kvalitě a řádném termínu.

Děčín

39 kompletů

Dvořákova 1322-1323, Děčín

Dokončeno 4.2.2022

Předseda SVJ: Veškeré práce od instalace dveřních zárubní, osazení dveřních křídel až po následný servis byly provedeny řádně, dle sjednaného časového harmonogramu, bez reklamací a závad. Oceňujeme zejména pečlivost servisních pracovníků, jejich časovou flexibilitu při přizpůsobení našim nájemníkům a zejména snahu o maximální vyhovění našim přáním. Též musím vyzdvihnout pečlivě naplánovaný postup výměny. Tímto potvrzuji, že práce prováděné firmou Boulit s.r.o. byly provedeny řádně a odborně. Dílo bylo odevzdáno v požadované kvalitě a termínu bez vad a nedodělků.

Teplice

16 kompletů

Doubravická 1656-1657, Teplice

Dokončeno 14.1.2022

Andrea Kubíková, vedoucí technického oddělení: Práce byly provedeny vždy v požadované kvalitě a sjednaném termínu. Zvláště oceňujeme kladný přístup všech pracovníků, ochotu a zájem o vyřešení potřeb uživatelů našich domů. V neposlední řadě děkujeme vedení společnosti za kladný přístup k řešení technických problémů a odbornou pomoc.

Klášterec nad Ohří

44 kompletů

Lípová 563-564, Klášterec nad Ohří

Dokončeno 30.11.2021

Mgr. Petr Auf, předseda představenstva: Stavební práce odpovídaly technickým i kvalitativním požadavkům, byly řádně a odborně provedeny a dokončeny v požadovaném termínu dle schváleného harmonogramu.

Žatec

23 kompletů

SVJ U Jezu 2299, Žatec

Dokončeno 20.10.2021

Předseda SVJ: Veškeré práce od instalace dveřních zárubní, osazení dveřních křídel až po následný servis byly provedeny řádně, dle sjednaného časového harmonogramu, bez reklamací a závad. Oceňujeme zejména pečlivost servisních pracovníků, jejich časovou flexibilitu při přizpůsobení našim nájemníkům a zejména snahu o maximální vyhovění našim přáním. Též musím vyzdvihnout pečlivě naplánovaný postup výměny. Tímto potvrzuji, že práce prováděné firmou Boulit s.r.o. byly provedeny řádně a odborně. Dílo bylo odevzdáno v požadované kvalitě a termínu bez vad a nedodělků .

Louny

21 kompletů

SVJ Kosmonautů 2294, Louny

Dokončeno 30.9.2021

Alena Plecháčová, člen výboru SVJ : Veškeré práce od instalace dveřních zárubní, osazení dveřních křídel až po následný servis byly provedeny řádně, dle sjednaného časového harmonogramu, bez reklamací a závad. Oceňujeme zejména pečlivost servisních pracovníků, jejich časovou flexibilitu při přizpůsobení našim nájemníkům a zejména snahu o maximální vyhovění našim přáním. Též musím vyzdvihnout pečlivě naplánovaný postup výměny. Tímto potvrzuji, že práce prováděné firmou Boulit s.r.o. byly provedeny řádně a odborně. Dílo bylo odevzdáno v požadované kvalitě a termínu bez vad a nedodělků.

Teplice

16 kompletů

SBD Mír - Gagarinova 1438, Teplice

Dokončeno 10.9.2021

Žatec

18 kompletů

SVJ Javorová 2694, Žatec

Dokončeno 27.4.2020

Žatec

32 kompletů

SVJ Příkrá 2414, Žatec

Dokončeno 14.4.2020

Václav Wagner, předseda SVJ: Stavební práce odpovídají technickým normám. Kvalita práce včetně dokončovacích v pořádku.

Postoloprty

52 kompletů

Společenství vlastníků Třebízského nám. 514-510, Postoloprty

Dokončeno 28.2.2020

Jirkov

85 kompletů

SBD Chomutov - Jezerská 1534-1537, Jirkov

Dokončeno 31.1.2020

Chomutov

23 kompletů

SBD Chomutov, Revoluční 3919-3920

Dokončeno 19.11.2019

Litoměřice

37 kompletů

SVJ Kosmonautů 2017, Litoměřice

Dokončeno 25.10.2019

M. Fučík, předseda SVJ: Objednávka, kalkulace, dodržení termínů a kvality včetně každodenní předávky hotových dveří ,vše fungovalo na 100 procent. Dnes, téměř po dvou letech zatím žádná reklamace. Firmu doporučuji.

Postoloprty

7 kompletů

OSBD Postoloprty, Dvořákova 601, Postoloprty

Dokončeno 21.6.2019

Postoloprty

48 kompletů

Společenství pro dům, Jiráskovo nám. 484 - 489, Postoloprty

Dokončeno 18.4.2019

Postoloprty

89 kompletů

Společenství pro dům, Třebízského nám. 515 - 523, Postoloprty

Dokončeno 12.4.2019

Postoloprty

9 kompletů

OSBD Postoloprty, Jiráskovo nám. 504, Postoloprty

Dokončeno 17.1.2019

Žatec

43 kompletů

Společenství pro dům, Mládežnická 2740-2741, Žatec

Dokončeno 21.10.2018

Karel Koubík: Firma Boulit byla vybrána ze tří firem, kde jejich cenová nabídka byla nejlevnější, a navíc reference na jejich práci byla velmi pozitivní. Termín realizace v termínu od 1.10.2018 — 31.10.2018 a byla ukončena s předstihem 22.10.2018, kde vše probíhalo v naprostém pořádku a bez komplikací. Rád bych tímto poděkoval firmě Boulit, kde všechno klapalo jak mělo.

Jirkov

24 kompletů

Společenství pro dům, SNP 1631, Jirkov

Dokončeno 10.6.2018

Klášterec n. O.

37 kompletů

Stavební bytové družstvo Klášterec nad Ohří, Polní 653–654, Klášterec n. O.

Dokončeno 30.11.2017

Teplice

63 kompletů

Stavební bytové družstvo Mír, Javorová 3025–3027, Teplice

Dokončeno 7.11.2017

Teplice

13 kompletů

Stavební bytové družstvo Mír, Vančurova 2776, Teplice

Dokončeno 27.9.2017

Chomutov

78 kompletů

Stavební bytové družstvo Chomutov, Kyjická 4770–4773, Chomutov

Dokončeno 21.9.2017

Teplice

57 kompletů

Stavební bytové družstvo Mír, Kpt. Jaroše 1618-1620, Teplice

Dokončeno 12.6.2017

Teplice

44 kompletů

Stavební bytové družstvo Mír, Unčínská 1549–1552, Teplice

Dokončeno 2.5.2017

Teplice

10 kompletů

Stavební bytové družstvo Mír, Raisova 2574, Teplice

Dokončeno 12.4.2017

Teplice

104 kompletů

Stavební bytové družstvo Mír, Alejní 2754, Teplice

Dokončeno 31.3.2017

Brigita Nováková: Vaše firma dokončila výměnu vchod. dveří do bytů v celém domě v Alejní 2754 v Teplicích a tímto bychom Vám chtěli poděkovat za vysoce prof. práci Vaší firmy a zejména kolektivu, který celou tuto výměnu zvládnul v časovém limitu a v co nejmenším hlukem a prachem a úklidem celého domu. Děkuji a přeji si více takovýchto firem na našem trhu.

Teplice

9 kompletů

Stavební bytové družstvo Mír, J. Hory 2767, Teplice

Dokončeno 8.2.2017

Jirkov

31 kompletů

SBD Chomutov, Červenohrádecká 1527, Jirkov

Dokončeno 14.9.2016

Teplice

15 kompletů

Stavební bytové družstvo Mír, Doubravická 1658–1659, Teplice

Dokončeno 31.5.2016

Žatec

20 kompletů

Společenství pro dům, Volyňských Čechů 2730, Žatec

Dokončeno 10.3.2016

Louny

28 kompletů

Společenství pro dům, Kosmonautů 2290–2291, Louny

Dokončeno 20.1.2016