Dotace EU

Název projektu: „Snížení energetické náročnosti truhlářské výroby“•
Registrační číslo projektu
: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0020854
Stručný popis projektu: V rámci projektu budeme realizovat několik dílčích energeticky úsporných opatření. Cílem je modernizace základny výrobního provozu z hlediska vlivu provozu na ŽP a zejména trvalé snížení spotřeby energií truhlářské dílny. Díky realizaci projektu dojde k trvalému snížení negativních dopadů provozu na životní prostředí, zlepšení hospodářských výsledků firmy a stabilizaci stávajících pracovních míst.
Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je trvalé snížení energetické náročnosti truhlářské dílny společnosti BOULIT s.r.o. K dosažení efektivní úspory konečné spotřeby energie povede realizace několika dílčích aktivit:
– Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov – zlepší tepelně technických parametrů a pracovní mikroklima výrobních hal a dojde ke snížení spotřeby tepla na vytápění, ke snížení spotřeby primárního paliva a k redukci provozních nákladů,
– Modernizace zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu – instalace moderního automatického kotle na biomasu s větší tepelnou účinností, což povede ke snížení spotřeby primárního paliva a k redukci provozních nákladů,
– Modernizace soustav osvětlení – světelné zdroje na základě LED technologie, což povede ke snížení spotřeby silové elektřiny, k redukci provozních nákladů a ke snížení environmentálního zatížení prostředí z důvodu redukce emise skleníkových plynů (CO2),
– Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku – instalace fotovoltaické elektrárny střešní GRID ON systém, k přeměně energie slunečního záření e pro využití vyrobené elektřiny pro vlastní potřebu výrobního areálu, což povede ke snížení spotřeby silové elektřiny a k redukci provozních nákladů a ke snížení environmentálního zatížení prostředí z důvodu instalace redukce emise skleníkových plynů (CO2).
Výstupy projektu:
Snížení nákladů na energii o 332,2 tis. Kč/rok,
– zefektivnění energetického hospodaření společnosti,
– posílení konkurenceschopnosti společnosti:
– zlepšení pracovního prostředí,
– celkový rozvoj společnosti
– upevnění pozice společnosti na trhu a s tím spojená stabilizace, případně tvorba nových pracovních míst ve strukturálně postiženém regionu.
– Snížení nákladů na energii o 332,2 tis. Kč/rok.
Tento projekt je realizován s finanční podporou Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Celkový rozpočet projektu: 3 505 080,00 Kč
Získaná dotace z fondů EU: 1 448 380,00 Kč


Název projektuZkouška kouřotěsnosti a požární zkouška nového typudřevěných dveří v dřevěné a ocelové zárubni
Registrační číslo projektu
: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0028086
Stručný popis projektu: Předmětem projektu je nákup certifikovaných služeb spočívající v realizaci série odborných zkoušek potvrzujících kouřotěsnost a požární odolnost nově vyvinuté konstrukce jednokřídlých a dvoukřídlých dveří v dřevěné a ocelové zárubni.
Cíle projektu: Cílem projektu je ověřit vlastnosti nově vyvinutých bezpečnostních protipožárních dveřních systémů včetně digitálních zámkových systémů a získání příslušných protokolů o zkouškách potvrzující status požárně bezpečnostních dveřních systémů.
Výstupy projektu: Získání 4 ks protokolů potvrzujících certifikované zkoušky kouřotěsnosti a požární odolnosti.
Tento projekt je realizován s finanční podporou Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Celkový rozpočet projektu: 1 148 574 Kč
Získaná dotace z fondů EU: 574 287 Kč